• Việt Nam, Hồ Chí Minh
  • info@hoangkhang.com.vn
  • Giờ làm việc: 7:30 – 17:00

Vui lòng liên hệ với chúng tôi về các vấn đề đối tác và thương hiệu.

Phòng kinh doanh:(028) 3984 7690

Email: kinhdoanh@hoangkhang.com.vn