we-are-hiring-collage-concept

Tuyển Dụng Kỹ Thuật Thi Công – Bảo Trì

Không cần kinh nghiệm. Chấp nhận mới ra trường, được đào tạo.
Hạn nộp: 30.03.2024

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật
Số lượng: 03 người
Hạn nộp hồ sơ: 15.03.2024

Tuyển Dụng Lập Trình Viên PHP

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên lạp trình
Số lượng: 04 người
Hạn nộp hồ sơ: 15.09.2023

Shape