• Việt Nam, Hồ Chí Minh
  • info@hoangkhang.com.vn
  • Giờ làm việc: 7:30 – 17:00

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI

HOANG KHANG INCOTECH vinh dự là đối tác của nhiều khách hàng là các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm… trong và ngoài nước. Tiêu biểu như: